מדד שארפ
מדד הבוחן את היעילות שבה משיגה קופת גמל את התשואה שלה. 
המדד בוחן את היעילות ליחידת תשואה מול סטיית התקן של הקופה.
סיכון מול הישג.
 
תפנית בניית אתרים