מוטב בלתי חוזר
גוף או אדם הרשומים בפוליסה כמוטבים, לא ניתן לשנות רשום זה ללא אישורם בכתב, בניגוד למוטב רגיל שבעל הפוליסה יכול לשנותו על פי רצונו מעת לעת ע"י מכתב חתום ששלך לחברת הביטוח. השימוש במוטב בלתי חוזר משמש בעיקר לרכוש משועבד, או להלוואה בנקאית (משכנתא) בהן המלווה נקבע כמוטב בלתי חוזר.
 
תפנית בניית אתרים