מלווה
בנק, חברת ביטוח או כל מוסד פיננסי אחר אשר הלווה למבוטח הלוואה, ונקבע בנספח זה כמוטב בלתי חוזר.
 
תפנית בניית אתרים