מנהל בעל שליטה
ישנם כלללים על פיהם נקבע מיהו מנהל בעל שליטה, יש הגבלות על הסכומים אותם החברה יכולה להפריש בעבור המנהל בעל השליטה.
 
תפנית בניית אתרים