מעריך, שמאי
האדם המעריך באורח רשמי את ערכו של הרכוש למטרת ביטוח או הערכת נזק וקביעת הסכום שיש לשלמו במקרה תביעה, השמאי מגיש דוח ובו מפורטים הערכות והנימוקים.  חוות דעתו של השמאי אינה תורה מסיני וניתן לערער עליה על ידי הערכה של שמאי אחר.
 
תפנית בניית אתרים