משיכה שלא כדין
משיכת כספים מקופת גמל ביטוח מנהלים או קרן פנסיה בניגוד לתקנות. משיכה כזו תהיה חייבת במס.
 
תפנית בניית אתרים