נהג נקוב בשם
ככלל, כל אדם המורשה לפי החוק לנהוג ברכב רשאי, להשתמש ברכב עפ"י הפוליסה אולם אם נקבע בפוליסה שברכב רשאים לנהוג נהג אחד או שניים וכד' , במקרה זה הנהיגה ברכב המסוים מותרת לאותם נהגים בלבד. פוליסה כזו יוצאת לפי דרישת המבוטח.
 
תפנית בניית אתרים