נזק ישיר
נזק שנגרם במישרין בעקבות מקרה הביטוח.
 
תפנית בניית אתרים