נזק מוחלט (טוטלוסט)
נזק הגורם אובדן מלא של הרכוש המבוטח, או שמגיע לסכום הביטוח הנקוב בפוליסה.
 
תפנית בניית אתרים