נזק ספקולטיבי (צפוי)
נזק שאינו פתאומי מקרי ובלתי צפוי לרבות קלקולים ונזקי בלאי.
 
תפנית בניית אתרים