נזק תוצאתי
נזק עקיף כתוצאה מאירוע הביטוח. נזק תוצאתי אינו נגרם ישירות בתאונה אלא מהווה תוצאה של האירוע. לדוגמא מבוטח שרכבו ניזוק בתאונה (נזק ישיר) והמשיך בנסיעה ובעקבות נזילת שמן נפגע המנוע (נזק תוצאתי) , ברוב המקרים נזק זה מוחרג ואינו מכוסה.
 
תפנית בניית אתרים