נספח הון
לפי חוק ההסדרים משנת 2000, כל המבוטחים שהחזיקו בידיהם פוליסה מסוג עדיף, הכספים אשר יופקדו בפוליסה ,ייועדו למסלול של פנסיה חודשית לכל החיים מגיל פרישה. על מנת לחסוך מצב של ביטול פוליסה על ידי אדם שמעוניין לאו דווקא בפנסיה חודשית אלא בסכום חד פעמי,אישר המפקח על הביטוח להוסיף לפוליסות נספח הוני, אשר הופך את הפוליסה כולה או בחלקה (לפי בקשת המבוטח על גבי הטופס המיוחד) לפוליסה הונית עם תשלום חד פעמי בגיל פרישה.
 
תפנית בניית אתרים