סקר סיכונים
איתור הסיכונים להם חשוף הנכס המבוטח והגדרת ההגנות הנדרשות להקטנת הסיכונים. הסקר מתבצע ע"י מעריך (שמאי) בעל רשיון בלבד, הסוקר נשלח באמצעות חברת הביטוח.
 
 
 
תפנית בניית אתרים