עמית עצמאי
עמית החוסך בקופת פנסיונית (ביטוח מנהלים,קופת גמל או קרן פנסיה) באופן עצמאי אשר אין לו תשלום מקביל של המעביד לחיסכון. למעמד זה יכול להצטרף כל אדם, ללא תלות בגילו או בעיסוקו.
 
תפנית בניית אתרים