עמית שכיר
עמית אשר מעסיקו משלם עבורו לקופת פנסיונית (ביטוח מנהלים,קופת גמל או קרן פנסיה) כולל מרכיבי תגמולים או פיצויים. 
עמית שכיר שפרש מעבודה זכאי למשוך את הכספים מחשבונו ולהעבירם למעמד עצמאי על שמו, וליהנות מרצף.
 
תפנית בניית אתרים