ענפי ביטוח
תחום ענף הביטוח מחולק באופן כלללי לארבע קבוצות עיקריות:
ביטוח כללי (אלמנטרי), ביטוח חיים, ביטוח ימי ואוירי וביטוח משנה.
 
תפנית בניית אתרים