ערך כינון
הסכום הנדרש להחזרת רכוש שניזוק למצבו הקודם. אם לא ניתן לתקן פריט שניזוק או אבד יחשב ערך הכינון לפי עלות פריט חדש מאותו סוג ואיכות.
 
תפנית בניית אתרים