ערך פדיון בביטוח מנהלים
בעת הפסקת פוליסה עקב עזיבת עבודה יש ערך פדיון מיוחד והוא כולל את הצבירה שהצטברה ממרכיב החיסכון הן מההפרשה לפיצויים והן מההפרשה לתגמולים. הפסקת פוליסה שלא עקב עזיבת עבודה גורמת לנזק ומקנה ערך פדיון "רגיל" שהינו נמוך יותר.
 
תפנית בניית אתרים