ערך פדיון בקרן פנסיה
ערך פדיון בקרן פנסיה הינו, סך כל הכספים אשר נחסכו בקרן. ערך הפדיון יתקבל בצורה של קצבה חודשית לכל החיים מגיל פרישה. משיכה מוקדמת של הכספים תגרור קנס על הקרן וקנס נוסף על הריבית וכמובן מס בגובה של 35% לפחות (נכון ל - 12.05).
 
תפנית בניית אתרים