ערך שיפוי
הסכום בו יפוצה המבוטח בגין הנזק בלי לתקן את הנזק, לאחר תיקון הנזק יקבל המבוטח את ההפרש שבין הסכום שקיבל לסכום שהוציא (כפוף לחשבונית) ועד לתקרה של סכום הביטוח הרשום בפוליסה .
 
תפנית בניית אתרים