פוליסה
הפוליסה הינה חוזה אשר יחד עם רשימה מצורפת מגדירים ומתעדים את מערכת היחסים בין מבטח לבין מבוטח פוליסות רכב ודירה הינן מסמכים תיקניים שאושרו על ידי המפקח על ביטוח.
 
תפנית בניית אתרים