פוליסה הונית או נספח הון
תוכנית הכוללת חיסכון אשר מאושרת על ידי משרד האוצר כקופת גמל לתגמולים ו/או פיצויים.בתוכנית זאת יקבל המבוטח בגיל פרישה את החיסכון בסכום חד פעמי (פטור ממס נכון להיום).
נספח הון - החל מ- 1.1.2000  הורה האוצר כי כל מבוטח שברשותו פוליסת ביטוח מסוג "עדיף" ולא יוסיף לפוליסת הביטוח שלו "נספח הון", הכספים המשלומים לפוליסה ממועד זה ואילך ייועדו למסלול של פנסיה חודשית לכל החיים.(בביטוח מנהלים) בכל מקרה של עזיבת עבודה והעברת הביטוח למעסיק חדש ,יש צורך לחתום על "נספח הון" חדש.
 
תפנית בניית אתרים