פוליסה לקצבה
תוכנית ביטוח אשר מאושרת על ידי האותר כקופת גמל לתגמולים ו/או פיציים.בתוכנית זו יקבל המבוטח החלמגיל פרישה את החיסכון שלו בצורה של משכורת חודשית לכל ימי חייו. בעת הפרישה על המבוטח לבחור בין מספר מסלולי פרישה אשר ישנו את גובה הקצבה החודשית בהתאם לרצונו בביטוח חיים.
 
תפנית בניית אתרים