פוליסה משתתפת ברווחים
תוכנית ביטוח עם מרכיב של חיסכון אשר שווקה החל מ - 1.11992 .בתוכניות אלו חברות הביטוח ישתפו אותכן ברווחים או בהפסדים של תיק ההשקעות המנוהל על ידם,בתיק השקעות זה מנהלות חברות הביטוח את כל הכספים של המבוטחים.
 
תפנית בניית אתרים