פנסיונר-קרן פנסיה
מי שמשולמת לו פנסיית זקנה מקרן הפנסיה.
 
תפנית בניית אתרים