פרמיה / דמי ביטוח
הסכום שמשלם המבוטח למבטח עבור הפוליסה.
 
תפנית בניית אתרים