פרנצ'יזה
קיים בביטוח אובדן כושר עובדה,בתום תקופת ההמתנה ,כאשר המבוטח זכאי לקבל את התשלום הראשון ,חברת הביטוח תשלם פיצוי רטרואקטיבי.
 
תפנית בניית אתרים