קופ"ג לשכירים
כל הסדר במסגרת יחסי עובד – מעביד, הינו הסדר בו המעביד הוא בעל הקופה והעובד הינו העמית , לקופה מופרשים כספים הן ע"י המעביד והן ע"י העובד. הכספים המופקדים הן לגבי משיכה והן לגבי ההפקדה לצורך אישורי המס והטבות הסמ כפופים לתקנות קופות הגמל. התקנות לגבי שכירים שונות לאשר לעצמאים. 
 
תפנית בניית אתרים