קופת גמל לתגמולים לעמיתים שכירים
 בקופה זו מפקידים העובד והמעביד כספים בקופה מדי חודש בשיעורים שווים של עד 7% העובד ו 7.5% המעביד (החל מינואר 2005) מהשכר כל אחד. הכספים שנצברו בקופה כזו מיועדים למשיכה בגיל הפרישה בלבד. כספים שהופקדו לפני שנת 2005 ניתנים למשיכה במקרה של עזיבת עבודה בפטור ממס מלא במקרים מסויימים בלבד ובתנאי שהיו מיועדים למסלול הוני(סכום חד פעמי).
 
תפנית בניית אתרים