קצבאות ביטוח לאומי לזקנה/נכות/שארים
תשלום הקצבה לנכות, לפי שכר בפועל במכפלת אחוזי הנכות שנקבעו על ידי ביטוח לאומי. הזכאות לקצבת זקנה הינה בשיעור של  של % 24 – 16 (עם מספר תוספות כגון ותק וילדים) מהשכר הממוצע במשק, זאת אומרת בין  1,400  ש"ח ל - 2,200  ש"ח לחודש לערך.
 
תפנית בניית אתרים