קרן השתלמות (לשכירים)
מבוססת על הפרשה של מעביד ועובד בשיעור של עד % 7.5 (מעביד) משכר ו - % 2.5 עובד, כאשר מעל "תיקרת" שכר של 15,400 ₪ (נכון להיום) "נזקפת" לעובד הפרשת המעביד. הקרן סגורה לפחות למשך 6 שנים שלא למטרת השתלמות .
 
תפנית בניית אתרים