קרן פנסיה
התאגדות של מספר רסב של עמיתים (חברים בקרן פנסיה) אשר חוסכים למטרת קצבה חודשית בגיל פרישה, קצבת נכות (במקרה של אובדן כושר עבודה), וקצבת שארים (קצבה לבני משפחה במקרה של מוות מוקדם של העמית). בקרן פנסיה יש "תקנון" אשר ניתן לשינוי במקרה של חוסר כסף בקרן לתשלום הפנסיות לעמיתים הפורשים,הנכים  והשארים של העמיתים שנפטרו. שינוי בקרן הפנסיה יגרום לכל העמיתים לקבל פחות פנסיה או לשלם יותר לקרן (ייתכן שילוב של שניהם) השינוי יכול לחול גם רטרואקטיבית. 
 
תפנית בניית אתרים