ריסק זמני לשנה
מצב בו פוליסת הביטוח ממשיכה להיות משולמת בתשלום חודשי מופחת אשר אינו כולל מרכיבי חיסכון אלא מרכיבי ביטוח בלבד. לדוגמא: בביטוח מנהלים, ימשיך להיות משולם עלות ביטוח החיים ועלות הביטוח לאובדן כושר עבודה בלבד. בתקופה הנ"ל לא 
ישולמו כספים לחיסכון והחיסכון כמובן לא יגדל פרט לחישובי ריבית. ניתן לבצע את ה"ריסק לשנה" לתקופה של 12 חודשים ובתום 12 החודשים לתקופה נוספת של 12 חודשים(מקסימום 24 חודשים בפוליסות משתתפות ברווחים ו- 12 חודשים בפוליסות 
מבטיחות תשואה). ל"ריסק לשנה" שני יתרונות, האחד שמירת הרצף הביטוחי. והשני, במקרה של אובדן כושר עבודה ,תשוחרר הפוליסה מתשלום כולל מרכיבי החיסכון על ידי חברת הביטוח. 
ריסק לשנה נהוג בעיקר בעת עזיבת עבודה ועד למציאת מקום עבודה חדש שייקח על עצמו את ביטוח המנהלים.
 
 
תפנית בניית אתרים