תאונה
כל אירוע בלתי צפוי שקרה ובעקבותיו נגרם נזק פיזי לגוף או לרכוש.
 
תפנית בניית אתרים