תביעה
דרישה לתשלום תגמולי ביטוח על פי פוליסה שהוגשה ע"י המבוטח או כנגדו על ידי צד ג.
 
תפנית בניית אתרים