תגמולי ביטוח
סכום שיש לשלמו על פי הפוליסה בקרות מקרה ביטוח על פי תנאי הפוליסה והרשימה.
 
תפנית בניית אתרים