תקופת הביטוח
התקופה שבה פוליסת הביטוח היא בעלת תוקף ונותנת כיסוי ביטוחי. בביטוח רכוש התקופה הרגילה היא לשנה ובביטוח חיים או בפוליסה קבועת מועד תקופת הביטוח היא למספר רב של שנים.
 
תפנית בניית אתרים